STRATEGIA MARKETINGOWA

Długoterminowa inwestycja w Twoją markę

Podczas opracowywania strategii marketingowej przyglądamy się mocnym i słabym stronom Twojej marki, definiujemy grupy docelowe i dokonujemy analizy konkurencji, aby pomóc Ci osiągnąć wysoką pozycję w branży. Możesz się do nas zgłosić, gdy dopiero zaczynasz swoją przygodę w biznesie, ale również wtedy, gdy od dawna jesteś obecny na rynku. W obu przypadkach sprawimy, że Twoja inwestycja w opracowanie strategii marketingowej zwróci się i wyznaczy nowy kierunek rozwoju Twojej firmy.

STRATEGIA MARKETINGOWA

Długoterminowa inwestycja w Twoją markę

Podczas opracowywania strategii marketingowej przyglądamy się mocnym i słabym stronom Twojej marki, definiujemy grupy docelowe i dokonujemy analizy konkurencji, aby pomóc Ci osiągnąć wysoką pozycję w branży. Możesz się do nas zgłosić, gdy dopiero zaczynasz swoją przygodę w biznesie, ale również wtedy, gdy od dawna jesteś obecny na rynku. W obu przypadkach sprawimy, że Twoja inwestycja w opracowanie strategii marketingowej zwróci się i wyznaczy nowy kierunek rozwoju Twojej firmy.

Czym jest

Strategia Marketingowa?

Strategia marketingowa to specjalny długoterminowy plan działania, ułożony indywidualnie pod potrzeby Twojej marki. Ma on na celu osiągnięcie wcześniej ustalonych założeń i określa, w jaki sposób firma powinna funkcjonować na różnych płaszczyznach marketingowych.

Podczas opracowywania strategii marketingowej przyglądamy się mocnym i słabym stronom Twojej marki, definiujemy grupy docelowe i dokonujemy analizy konkurencji, aby pomóc Ci osiągnąć wysoką pozycję w branży. Możesz się do nas zgłosić, gdy dopiero zaczynasz swoją przygodę w biznesie, ale również wtedy, gdy od dawna jesteś obecny na rynku. W obu przypadkach sprawimy, że Twoja inwestycja w opracowanie strategii marketingowej zwróci się i wyznaczy nowy kierunek rozwoju Twojej firmy.

Dzięki poznaniu firmy i jej dotychczasowych działań marketingowych możemy określić jej potrzeby, a następnie zdefiniować oczekiwane efekty. Wyznaczamy najlepsze narzędzia, które przyczynią się do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Co ważne – jako agencja planujemy działania Twojej marki długofalowo, na wielu płaszczyznach. Uzyskasz nasze wsparcie na każdym etapie, co pozwoli Ci szybciej i bardziej efektywnie uzyskać pożądane rezultaty.

Korzyści Strategii Marketingowej

Sprecyzowanie ceów

Znajomość mocnych
i słabych stron marki

Znajomość konkurencji

Spójność w komunikacji
marki

Jasny i dokładny
plan działania

Wzbudzanie konkretnych
skojarzeń z marką
wśród odbiorców

Wzrost
konwersji

Poprawa
rozpoznawalność
marki

Zwiększenie
ruchu na
stronie

Skuteczne
przyciągnięcie
potencjalnych
klientów

Zwiększenie
przychodów
firmy

Długookresowa
reklama

Budowanie
świadomości
marki

Proces pracy przy Strategii Marketingowej

1. Analiza potrzeb

Określamy wartości oraz misję, jaka powinna towarzyszyć Twojej marce, usłudze lub produktom. Definiujemy ich mocne i słabe strony oraz dokonujemy analizy Twojego otoczenia konkurencyjnego. Następnie weryfikujemy wysokość budżetu, jakim dysponujesz i dostosowujemy go do poszczególnych działań, by odnieść oczekiwane efekty.

2. Określanie celów

Na podstawie wcześniej dokonanej analizy definiujemy potrzeby Twojej marki oraz jej mierzalne cele i określamy termin ich realizacji. Opracowujemy strategię działań, która wykonana od A do Z zapewni wcześniej założone wyniki, a następnie przechodzi do etapu jej wdrażania.

3. Strategia komunikacji

Opracowujemy specjalną strategię komunikacji w social mediach (np. Instagram, Facebook) oraz komunikacji biznesowej (np. Linkedin, Twitter) spersonalizowaną do potrzeb Twoich klientów. Dostosowujemy unikalny język komunikacji i styl tak, by był spójny z ogólnie przyjętą strategią marketingową marki.

4. Wsparcie działań PR

Działania PR służą kreowaniu pozytywnego wizerunku marki. Wspieramy je za pomocą mediów, link buildingu, artykułów internetowych lub pojawiających się w prasie. Takie wielopłaszczyznowe wsparcie działań PR-owych będzie pozwala skuteczniej realizować Twoje cele biznesowe.

Nasza oferta

Group 362@2x

Analiza potrzeb

Przeprowadzamy z wywiad, w którym dowiadujemy się więcej o Twojej marce i jej wartościach. Określamy grupę docelową firmy, ustalamy założenia Klienta odnośnie celów, badamy potrzeby marki oraz weryfikujemy, jaki budżet będzie potrzebny na realizację celów. Po takim spotkaniu otrzymasz podsumowanie i pełen kosztorys.

Group 366 (1)

Badanie jakościowe

Przeprowadzamy badania jakościowe, w wyniku których jesteśmy w stanie określić pozycję marki oraz produktu na rynku. Ustalamy, czy oferowane usługi/produkty znajdują się w strefie produktów pierwszej potrzeby, nowości, a także jak pozycjonują się cenowo. 

Możemy również sprecyzować, jakie są motywacje zakupowe Twoich Klientów, jak oceniają daną kampanię, usługę, jakie potrzeby zaspokajają produktem, a czego im brakuje.

Group 367

Audyt wizualny

Jest to niezwykle ważny i nieodłączny element, na który składa się tożsamość marki. Identyfikacja wizualna definiuje pierwsze skojarzenia Klienta z marką, dlatego dokładamy wszelkich starań, by stworzyć kreację wizualną zgodną z przyjętymi założeniami, dotyczącymi postrzegania firmy. Opracowujemy spójny wizerunek – od designu strony internetowej, wizytówek i ulotek, oprawę graficzną w social mediach po logo.

Group 368

Weryfikacja aktualnych potrzeb

Pozycjonujemy strukturę marki – oznacza to, że podejmujemy się zaplanowania i przeprowadzenia procesu, w wyniku którego firma i jej produkty lub usługi zajmują określone miejsce w świadomości konsumentów. Dokonujemy dokładnej analizy mocnych oraz słabych stron marki i na tej podstawie doprecyzowujemy, jakie są jej konkretne potrzeby.

Group 367

Plany taktyczne

Wyznaczamy cele na najbliższy rok, określając przy tym sposób ich mierzalności, aby móc na bieżąco monitorować postępy. Na podstawie wcześniej zweryfikowanych potrzeb opracowujemy roczny plan, który dąży do wdrożenia dokładnie opracowanych działań, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele.

Masz pytania lub chciałbyś skorzystać z naszej oferty?

Masz pytania lub chciałbyś skorzystać z naszej oferty?

Strona główna
O nas
Oferta
Realizacja
Kariera
Kontakt

Napisz do nas

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie na Twoje problemy

Wolisz rozmowę?

Zadzwoń i opowiedz nam o swoich potrzebach

Telefon