Polityka Prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Goldwing sp. z o. o.,
  ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok NIP: 542 340 93 19 www.bettervision.pl, tel.: 698 026 353
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się z nami skontaktować za
  pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@bettervision.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  – zawarcia i realizacji umowy;
  – działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia Ci naszej oferty jeśli o nią
  zapytasz)
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  – marketingowym, abyś na bieżąco był z naszą ofertą – jednak tylko gdy wyrazisz na to – art. 6
  ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Twoje dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane:
  – naszej obsłudze prawnej,
  – naszej obsłudze IT
  – bankom,
  – operatorom pocztowym
  a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych:
  – dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia Ci jej warunków – jest warunkiem zawarcia umowy
  i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
  zawarcia i wykonania umowy.
  – dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli
  jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie.
 6.  Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów
  oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez
  Ciebie zgody.
 7. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
  przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) sprostowania danych;
  b) usunięcia danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, że napiszesz do nas maila na adres:
  biuro@bettervision.pl
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy
  w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz naszej pomocy?